Een unieke

samenwerking

tussen drie zorgorganisaties

Samenwerken betekent nieuwe kansen en mogelijkheden, voor cliënten en medewerkers. Vanuit die gedachte is Samen Onbeperkt opgericht, een unieke samenwerking tussen SDW, S&L Zorg en SOVAK. Deze drie organisaties ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking in de regio West-Brabant.

Onbeperkt zijn de mogelijkheden die ontstaan door samenwerking. Daarnaast kijken S&L Zorg, SDW en SOVAK alle drie naar de mogelijkheden van cliënten. Niet de beperking is het uitgangspunt in de ondersteuning, maar de mogelijkheden en talenten. Samen zijn we onbeperkt!

Samen Onbeperkt heeft diverse trajecten ontwikkeld:

Halfjaar traject

Praktijkgestuurd leren

Innovatie

Wie zijn wij?

S&L Zorg, SDW en SOVAK bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand in West-Brabant. Werken in de gehandicaptenzorg doe je met je hart, maar zeker ook met kennis en kunde. We kijken naar jouw kwaliteiten en geven je de ruimte deze in te zetten. Je krijgt bij ons ook de ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ons aanbod is divers. Dit betekent dat jij veel verschillende ervaringen op kunt doen en jezelf continu kunt blijven ontwikkelen.

S&L Zorg is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio West-Brabant. Met bijna 800 medewerkers en 250 vrijwilligers bieden we meer dan 350 bewoners en deelnemers dagelijks uitstekende zorg.

S&L Zorg heeft naast diverse woningen in de wijken ook twee unieke zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos en in Bergen op Zoom is dat Lambertijnenhof. In deze zorgwijken wonen mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar. Naast de diverse dagbestedingsmogelijkheden in de zorgwijk kunnen de bewoners gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals een ontmoetingscentrum, een zwembad en een sportzaal. Ook heeft S&L Zorg diverse medische diensten, zoals een dokter, fysiotherapeut en logopedist.

Meer weten over S&L Zorg?
Meer weten over het werken bij S&L Zorg?

SDW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstand in West-Brabant. Met ruim 950 medewerkers en 300 vrijwilligers ondersteunen we ongeveer 1600 cliënten, van jong tot oud en bij uiteenlopende hulpvragen.

SDW heeft diverse soorten locaties waar we ondersteuning op maat bieden. Denk aan locaties met dagactiviteiten, van belevenisactiviteiten tot arbeidsmatige activiteiten en begeleid werken. In onze woonlocaties wonen bewoners in een groep met eigen zit-/slaapkamer of in een appartement. Ook voor de vrijetijdsbesteding bieden we mogelijkheden, zoals het logeerhuis, buitenschoolse opvang en activiteiten. Verder hebben we diverse ambulante teams die onder andere ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen, het op orde brengen van financiën, de opvoeding en op school.

Meer weten over SDW?

Bij SOVAK staat het verschil maken in het leven van mensen met een verstandelijke beperking voorop in alles wat we doen. Dit doen we met ruim 900 medewerkers en 400 vrijwilligers. Elke dag opnieuw bieden we samen de beste ondersteuning aan onze 700 cliënten.

Bij SOVAK vind je veel verschillende functies ter ondersteuning, waarbij je direct of indirect contact hebt met de cliënten. We hebben begeleiders in onze woonomgevingen en activiteitenbegeleiders op de activiteitencentra en in de buitenschoolse opvang. Ook is er een team van zorgspecialisten, waaronder bijvoorbeeld gedragsdeskundigen, fysio- en ergotherapeuten. Naast deze functies, werken bij SOVAK ook collega’s in ondersteunende en adviserende functies.

Meer weten over SOVAK?
Meer weten over het werken bij SOVAK?

Meer weten?

Ben je enthousiast geworden over onze trajecten en heb je een vraag? Neem dan contact met ons op!