#innovatiesamenonbeperkt

Gehandicaptenzorgorganisaties SDW, S&L Zorg en SOVAK werken intensiever samen onder de naam: Samen Onbeperkt. De komende periode gaan de drie organisaties met kansrijke thema’s aan de slag om de samenwerking verder uit te breiden. Innovatie is één van die kansrijke thema’s. Caroline Gooijers (SOVAK), Davina Jacobs (SDW) en René van Donschot (S&L Zorg) zijn deze unieke samenwerking op het gebied van innovatie aan het opstarten.

Caroline Gooijers: “Innovatie in de zorg biedt kansen voor de toekomst. Kansen in het vergroten van de mogelijkheden van de mensen aan wie zorg gegeven wordt. Kansen voor de medewerkers om het werk optimaal te kunnen blijven doen. Kansen voor de organisaties om efficiency te verhogen, de zorg te verbeteren en medewerkers te binden. In de samenwerking met SDW, S&L Zorg en SOVAK kunnen we deze kansen optimaal benutten!”

Innovatie is kansrijk, maar ook een thema waaraan de drie organisaties afzonderlijk van elkaar al ruim aandacht besteden. Met eigen teams en eigen projecten wordt er al gepionierd en worden er successen geboekt. Zo wist SDW tijdens de VG-Hackathon 2018 een eigen product te ontwikkelen. Davina Jacobs: “Het was ontzettend leerzaam om met deze Hackathon mee te doen. We konden én leren én direct in de praktijk brengen hoe je van een probleem een innovatieve oplossing maakt. We ontwikkelden ‘Gericht Geluid’ waarmee we mensen op een positieve manier bij een groep kunnen houden in situaties waarbij we vroeger iemand apart aandacht zouden geven”.

“In de samenwerking met SDW, S&L Zorg en SOVAK kunnen we deze kansen optimaal benutten!”

Nu is het de uitdaging die eigen energie van de drie organisaties te behouden, maar toch te profiteren van de samenwerking. Er is daarom gekozen voor een laagdrempelige vorm. Naast kijken bij en leren van elkaar, kiezen de organisaties ervoor om het komende jaar op één thema in één gezamenlijk traject echt samen te werken. Het thema is het verbeteren van de nachtrust. “We hebben het expliciet over nachtrust, niet nachtzorg. We zien namelijk bij alle drie de organisaties dat in nachtrust eigenlijk relatief weinig geïnvesteerd wordt. Terwijl bij een goede nachtrust je juist overdag enorme positieve ontwikkelingen kunt zien op het gebied van welzijn. Op het gebied van nachtrust zijn we alle drie wel al een het experimenteren met innovaties. We zien mooie kansen om deze inspanningen te bundelen. Tevens is nachtrust een helder afgebakend gebied. Het is een ideaal thema om een start mee te maken voor deze samenwerking”, stelt René van Donschot. Op basis van de resultaten van deze eerste samenwerking, zal de volgende stap op weg naar een succesvolle innovatieve samenwerking zeker gezet worden!