“Informatie blijft beter hangen door meer casuïstiek en lesstof op maat”

Praktijk Gestuurd Leren vervangt BBL-traject bij SDW en S&L Zorg

Docenten Jolanda Aarden en Annelies den Reijer worden enthousiast als ze vertellen over het nieuwe Praktijk Gestuurd Leren (PGL) bij SDW en S&L Zorg. Dit gezamenlijk PGL-traject vervangt het huidige BBL bij beide organisaties. “We gaan nu meer ín de praktijk lesgeven en mét de praktijk.”

Casussen door studenten

Het diploma blijft hetzelfde, maar de manier waarop de studenten naar hun diploma toewerken verandert. “Net als in het BBL-traject werken de studenten 20 uur per week in de praktijk, ieder van de drie lesjaren op een andere locatie. Maar die ene lesdag in de week gaat er wel anders uit zien. Dat wordt een lesdag op een locatie van SDW of S&L Zorg, waarbij we veel met casuïstiek aan de slag gaan die door studenten wordt ingebracht. En dus gericht is op de praktijk van de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG-sector)”, legt Jolanda uit. 

Expertise vanuit de organisatie

“Wat ook nieuw is, is dat expertise uit de eigen organisaties wordt ingezet tijdens de lesdagen. Zo komt bijvoorbeeld een logopediste uitleg geven over het protocol stikken en verslikken”, vult Annelies aan. “Overigens richten we ons in de eerste weken van de opleiding op een goede basis voordat we met casuïstiek aan de slag kunnen gaan.”

“Wij koppelen vragen en informatie vanuit de praktijk terug naar het kader voor het diploma. Studenten gaan op die manier steeds meer verbanden leggen.”

Informatie blijft hangen

Jolanda en Annelies verwachten dat studenten baat hebben met deze praktijkgestuurde aanpak op maat. “We maken de link naar de brede theorie, maar soms zijn dingen specifiek van toepassing op de VG-sector. Informatie blijft beter hangen als je kunt werken vanuit de cliënt, dus met bestaande, geanonimiseerde cliëntplannen. Wij koppelen vragen en informatie vanuit de praktijk terug naar het kader voor het diploma. Studenten gaan op die manier steeds meer verbanden leggen.”

Docenten leren van studenten

Ook voor de docenten wordt het een nieuwe manier van lesgeven. “Ik verwacht dat wij ook veel gaan leren van de studenten. We zijn op locaties, waar we zien hoe dingen in de praktijk werken. Dat is toch anders dan lesgeven op het Kellebeek College. Daarnaast verwachten we dat de ingebrachte casussen ook voor dynamische lesdagen zorgen.”

Op maat versus verplichte lesstof

“Het wordt een traject op maat, maar tegelijkertijd moeten we als docenten ook in de gaten houden dat alle lesstof aan bod komt. Dat vraagt natuurlijk om de nodige afstemming, ook met de praktijkopleiders van SDW en S&L Zorg. We hebben er alle vertrouwen in; de korte lijntjes zorgden er in het voortraject al voor dat we snel konden schakelen en het traject in konden richten. We hebben er in ieder geval allebei veel zin in!”

Meer weten over praktijkgestuurd leren?