Privacy statement

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook écht privé te houden. Wanneer je ons online een vraag stelt via deze website, wil je natuurlijk dat we veilig met je persoonsgegevens omgaan. Want we vragen je wel om gegevens met ons te delen, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

1. Algemeen

Alle persoonlijke gegevens die je invult bij een contactformulier (naam, telefoonnummer, e-mailadres), zijn samengesteld door S&L Zorg, SDW en SOVAK met als doel het verwerken van jouw vraag. Bijzondere persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven) worden niet verzameld, tenzij dit wettelijk verplicht is.

2. Verwerken van persoonsgegevens

S&L Zorg, SDW en SOVAK gebruiken de op de website verzamelde persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. We vragen daarbij om alleen voor dat doel noodzakelijke gegevens. het gaat om een of meer van de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden.

3. Bewaartermijnen

S&L Zorg, SDW en SOVAK bewaren de via de website verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens en doelBewaartermijn
Naam, e-mail en/of telefoonnummer om een vraag te kunnen beantwoordenMaximaal 2 dagen na afhandeling vraag

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij vertrekken géén via de website verkregen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en /of jouw toestemming daarvoor krijgen.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je indienen via je contactpersoon bij S&L Zorg, SDW en/of SOVAK door contact met ons op te nemen via de algemene contactgegevens van S&L Zorg, SDW en/of SOVAK.

6. Cookies

S&L Zorg, SDW en SOVAK gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkten onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Andere websites

Op deze website staan links naar andere websites. S&L Zorg, SDW en SOVAK zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de sites met persoonlijke informatie omgaan, behalve als deze sites eigendom zijn van S&L Zorg, SDW en SOVAK . Om te weten te komen hoe deze sites omgaan met jouw privacy, lees hiervoor de privacy statements van de sites die je bezoekt.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S&L Zorg, SDW en SOVAK nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de algemene contactgegevens van S&L Zorg, SDW en/of SOVAK en vraag naar de privacyfunctionaris.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 maart  2020.